Vi er nu halvvejs inde i tredje uge af projektet.


Den første uge brugte vi på at downloade og installere Matlab. KU har en licensaftale, så alle studerende kan downloade programmet gratis. Derudover kom vi bare i gang med at lære programmet at kende. Første skridt var at få vist dataen så vi kunne se noget. Vores vejleder er meget god til at tage det skridt for skridt, så det er meget overskueligt.


Uge 2 brugte vi på at lægge en kyst ind over vores dataland1.jpg, så det er tydeligt at se hvor landet ligger. Der var en del problemer med at kystlinien i matlab lå fra -180 til 180 grader og vores data lå fra 0 til 360 grader, så kun halvdelen af vores data havde en kystlinie. Først prøvede vi at rykke kysten, men så kom der streger på tværs at kortet pga flytningen. Vores data ligger som en matrice, hvor elementerne er højdeændringen eller temperaturen, og de ligger så som punkterne hen over Jorden, så vi tænkte det var svært at flytte matricen. Men en af mine venner er en haj til Matlab, så han fik lige rykket vores data for os. Metoden er sådan set ret simpel. Ved hjælp af en funktion padarray i Matlab kopieres den sidste halvdel af søjlerne i matricen og lægges ind foran. Derefter skrives bare i kommandoen for at vises dataen, at vi kun vil se de første søjler.

Comments powered by CComment