AppGini er en meget let tilgængelig php kode genrator til at lave egne simple programmer i php-kode og på MySQL databaser. På vores gl. web havde vi et par stykker, blandt andet filmliste mm.

Med det ny Joomla site, har jeg set på hvordan man kan få koden til at virke med Joomla adgangskontrol..

Se artiklen om 'egen php kode' for noget af historien. Resten findes (efterhånden) her...

Version 3.4

Den seneste version 3 generator (3.4) indeholder som den første mulighed for at specificere tegnsæt til de genererede sider (dette slår dog IKKE igennem i forhold til systemtekster!), og includes er (i modsætning til 3.1)  med relative includes  (dvs. hvor 'moder' modulet findes)! Dvs. koden er flytbar.


Include oversigt:

index.html - menu for adgang til valg af progam
-  ingen  

x_view.php - det enkelte program styrer overordnede parametre, qry, sortering mm
-   include(dirname(__FILE__)"./language.php"); - systemtekster i tabelform til oversættelse
    include(dirname(__FILE__)"./lib.php"); - verificer opsæt / styre upload og hovedmenu
    - include(dirname(__FILE__)."/datalist.php"); - fælles rutine for opbyg af dataliste / html siden
      include(dirname(__FILE__)."/config.php"); - logon oplysninger til db
    include(dirname(__FILE__)"./Film_dml.php"); - specifikke db rutiner, samt formular generering

    include(dirname(__FILE__)"./header.php"); - indeholder spec. af tegnsæt - ellers tom!
    include(dirname(__FILE__)"./footer.php");


Version 4.x og op

Indeholder et indbygget adgangskode system, som ikke kan slås fra. Dette genereres for hver app. men bruger samme data som overskrives ved vedligehold!

Da adgangskontrol systemet er ret komplekst (det kan slås fra, men koden genereres staig), har jeg valgt at bruge 3.4 i øjeblikket!

Include oversigt:

index.php
-  include(dirname(__FILE__)"/defaultLang.php"
   include(dirname(__FILE__)"/language.php"
   include(dirname(__FILE__)"/incCommon.php"
    - include(dirname(__FILE__)"/admin/incFunctions.php"
    - include(dirname(__FILE__)"/admin/incConfig.php"
   include(dirname(__FILE__)"/header.php"

x_view.php
-   include(dirname(__FILE__)."/defaultLang.php");
    include(dirname(__FILE__)."/language.php");
    include(dirname(__FILE__)."/lib.php");
    - include(dirname(__FILE__)."/config.php");
      include(dirname(__FILE__)."/incCommon.php");
      - include(dirname(__FILE__)"/admin/incFunctions.php"
      - include(dirname(__FILE__)"/admin/incConfig.php"
      include(dirname(__FILE__)."/datalist.php");
    include(dirname(__FILE__)."/Film_dml.php");
    include(dirname(__FILE__)."/header.php");
    include(dirname(__FILE__)."/footer.php");

Comments powered by CComment